Corpstar
Corpstar

az Ön nemzetközi partnere

Követelésérvényesítés - Adóellenőrzések és Könyvviteli szolgáltatások területén

Szolgáltatásaink

Service 1

Nemzetközi követelésérvényesítés

Vállalkozása EURÓPAI és NEMZETKÖZI kintlévőségeinek, követeléseinek határon átnyúló hatékony – idegennyelvű – érvényesítése, az európai végrehajtásra is kiterjedően.

Service 2

Teljeskörű tanácsadás, kockázatelemzés, adójogi átvilágítás

Ön vállalkozási tevékenységeinek teljeskörű áttekintése, javaslattétel a hatékonyság növelésére, ideértve a gazdasági események realizálásuk előtti adójogi kockázatelemzését.

Service 3

Képviselet adóellenőrzés, valamint adóhiányt megállapító határozat esetén

Ismertetjük az adott eljárásban Ön számára nyitva álló reális lehetőségeket, valamint képviseljük érdekeit az adóellenőrzés teljes szakaszában.

Service 4

Fizetési kedvezmény – részletfizetés, fizetési halasztás iránti kérelem

Végleges adófizetési kötelezettséget megállapító adóhatósági döntés esetén az Ön gazdasági és üzleti érdekeinek jogszabályi keretek között való hatékony képviselete.

Service 5

Adóoptimalizálás

Ön tevékenysége számára legmegfelelőbb adózási mód kiválasztása, a fizetendő adó összegének csökkentése.

Partner ügyvédi irodánk
kiemelt szakterületei

Nemzetközi jog,
Európai Unió joga,
Határon átnyúló jogügyletek

 • Német, angol és francia nyelvű szerződések szerkesztése, valamint vállalkozása már hatályos idegennyelvű szerződéseinek teljes körű véleményezése az Ön gazdasági érdekeire figyelemmel

Ingatlanjog

 • Ingatlan adásvételi-, ajándékozási-, bérleti (haszonbérleti) és opciós szerződések

 • Hatóságok előtti képviselet

 • Ingatlanon fennálló terhek törlése iránti eljárások

 • Jogorvoslat földhivatali eljárásokban

 • Ingatlanfejlesztés körébe tartozó szerződések

Társasági jog, valamint
gazdasági-kereskedelmi
ügyek

 • Zrt-k, Kft-k, Bt-k alapítása, módosítása

 • Tőkeemelések

 • Osztalékfizetéssel kapcsolatos kérdések

 • Átalakulások, jogutód nélküli megszűnések (Pl.:Végelszámolás)

 • Jelentős gazdasági eseményeket meghatározó szerződések elkészítése
  (vállalkozási-, fuvarozási, megbízási-, szindikátusi és egyéb atipikus szerződések

 • Ön meglévő szerződéseinek véleményezése, javaslattétel az Ön gazdasági érdekeinek hatékonyabb érvényre juttatására

Öröklési jog

 • Végrendeletek szerkesztése, letétbe vétele

 • Halál esetére szóló ajándékozási szerződések,
  öröklési szerződések, tartási és életjáradéki szerződések

 • Osztalékfizetéssel kapcsolatos kérdések

Munkajog

 • Vezetői és általános munkaszerződések, munkaszerződések jogszabályoknak megfeleltetése

 • Munkajogi felelősséggel kapcsolatos kérdések

 • Munkaviszony megszüntetés (rendes felmondás, azonnali hatályú felmondás, közös megegyezés)

 • Munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos jogviták

 • Munkaviszonnyal összefüggésben keletkező kár, végkielégítés, munkaviszony jogellenes megszüntetése

Civil szervezetek

 • Egyesületek alapítása, módosítása

 • Alapítványok alapítása, módosítása

 • Munkaviszony megszüntetés (rendes felmondás, azonnali hatályú felmondás, közös megegyezés)

 • Tevékenységhez kapcsolódó szerződések elkészítése, véleményezése

 • Közgyűlések levezetése

Miért mi?

 • Német, angol és francia szaknyelv alapos, gyakorlatias ismerete

 • Több mint 1000 sikeres nemzetközi megbízás

 • Ön gazdasági folyamatainak határokon túlmutató globális elemzése

 • Külföldi tagországok vonatkozó jogszabályainak átfogó ismerete

 • Vállalkozása üzleti és gazdasági érdekeinek mindenkori szem előtt tartása

 • Kiemelt ügyfeleink számára kedvezmények biztosítása

Hatékony segítségre van szüksége?

Keresse bizalommal irodánkat!

Tel.: +36 1 445 0230E-mail: info@corpstar.euFax: +36 1 550 7807